top of page
Kranio-horse-02336.jpg

Caroline Monthelie

Hästfysioterapeut och kraniosakralterapeut för människa, hund och häst. Behandlar gärna ekipage, dvs. dig och ditt djur.

Utbildningar inom Kraniosakral Terapi:

 • Kraniosakral terapi häst – Stillness Institute

 • Kraniosakral terapi människa – Bröderna Tranberg

 • Basmedicin häst – Stillness Intitute/Apelgården

 • Basmedicin människa – Högskolan Kristianstad/Arcanum

 • Biodynamisk kraniosakral terapi – Bröderna Tranberg

 • Biodynamiskt inriktade fördjupningskurser – Michael Kern, Craniosacral Educational Trust | Katherine Ukleja, Body Intelligence

Övrig utbildning häst:

 • Diplomerad Hästfysioterapeut – Naturmedicinska Hälsoinstitutet

 • Hästens rörelseapparat – SLU

 • Hästens utfodring – SLU

 • Övrig utbildning:

 • Psykologlinjen – Göteborgs Universitet

 • Medicin – Läkarlinjen Göteborgs Universitet (avbruten utbildning)

 • Bachelor och Master of Science med inriktning på Human Resources Management, Springfield College.

Yrkeserfarenhet:

I unga år inom sjukvård och resebransch. Var i valet och kvalet psykolog eller läkare? Påbörjade utbildningarna, men fullföljde inte. Det blev istället många år som managementkonsult i näringslivet med inriktning på service management, ledarskap och utveckling av företag och organisationer. Samarbetat mycket med professorerna Christian Grönroos och Evert Gummesson, pionjärer inom servicemanagementområdet. Caroline skapade modeller för mätning och utveckling av kund- och medarbetarlojalitet som användes i många företag under 80–90- och 2000-tal. Var lärare på IHM under många år. Gästföreläsare på Handelshögskolan i Göteborg, Stockholm Universitet (FEK) och Hanken (Handelshögskolan i Helsingfors)

De senaste tolv åren har Caroline uteslutande arbetat som terapeut och utbildare av kraniosakrala terapeuter.

bottom of page