top of page
basmedicn hund 1.jpg

Funktionell Basmedicin hund

Distansstudier under ca 11 månader med obligatoriska kursträffar vid tre tillfällen (3+4+4 dagar).

Vid dessa träffar föreläser ledande veterinärer och andra specialister inom sitt ämnesområde. I god tid inför kursträffarna får du hem instuderingsuppgifter och läsanvisningar. Du får även instuderingsfrågor och hemuppgifter att besvara och skicka in.

EXAMINATION

Varje kursträff inleds med ett skriftligt prov. Efter den tredje kursträffen får du en individuell hemuppgift som ska redovisas skriftligt.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs när du deltagit i på alla kursträffar, fått godkänt på inlämningsuppgifter, skriftliga prov och din individuella uppgift.

FÖRSTA TRÄFFEN

 • Hundens rörelseapparat

 • Anatomi, fysiologi och patologi

 

ANDRA TRÄFFEN

 • Hundens sjukdomar

 • Näringslära för hund

 • Foder och matsmältning

 • Avels- och rasbetingade problem

 • Rörelselära och fysisk träning

TREDJE TRÄFFEN

 • Etologi

 • Hund-ägarrelation

 • Hunden i familjen

 • Träningsfysiologi

 • Utrustning

FÖR VEM?

Du har hundar som hobby eller arbetar med dem professionellt, till exempel som terapeut, instruktör, avel, hunddagis, hundpensionat m.m. Utbildningen har en funktionell inriktning för att du ska kunna omsätta kunskap i praktisk handling. Den är rekommenderad för dig som läser till kraniosakral terapeut hund.

Utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng men har ingen formell koppling till högskola eller universitet.

Har varit en mycket givande och trevlig grupp människor på basmedicinkursen, god stämning, bra föreläsare. Är imponerad över att ni fått ihop en så genomtänkt kurs.

Jag har fått mycket med mig hem att fundera på och en hel del som jag vill ändra på. Många aha-upplevelser! Sorgligt att inse att en

del av det som nu känns så självklart var nytt för mig många års erfarenhet till trots.

Omdömen från tidigare kursdeltagare. 

lektion.jpeg
hundskelett.JPG

Kursdatum

2021

Träff 1 2 – 5 september

2022

Träff 2 6 -9 januari

Träff 3 19 -22 maj

bottom of page