top of page
Kranio-horse-02317.jpg

Kraniosakral Utbildning

Hund, häst och människa

Efter den första kontakten med kraniosakral terapi fanns det ingen väg tillbaka. Lusten att hela tiden lära mer, se nya samband och ödmjukheten inför att allt inte måste förstås har blivit ständiga följeslagare. Den känslan hoppas vi kunna förmedla till var och en som går utbildning här på Apelgården

.

Den kraniosakrala utbildningen är som en resa utan slut men för varje delkurs kommer du att upptäcka nya saker. En erfarenhet som har blivit till en visshet är att de terapeuter som startar sin utbildning på hund eller häst utvecklar en ännu större känslighet i behandling av människa. Djuren kan inte verbalt berätta sin historia eller beskriva var exakt eventuella problem och smärtor sitter.

Den biodynamiskt inriktade kraniosakrala terapin som innebär att terapeuten närmar sig sin kund utan förutfattade meningar eller på förhand bestämda behandlingsplaner uppfattas intuitivt av djuren. De hjälper varje elev att hitta det finstämda lyssnandet och att våga lita på den information som kommer. Du tränas i att lita på händer och sinnen.

Utbildningen kommer att stegvis guida dig genom teori och praktik. Vi finns tillgängliga som bollplank före och efter utbildningen.

Våra huvudinriktningar är hund eller häst. Många elever har bett om en fortsättning på människa och vi har nu genomfört flera fortbildningar med inriktning human för elever som gått hund eller häst.

bottom of page