top of page
två.jpg

Kraniosakral terapeut hund

En kursserie i kraniosakral terapi för hund är fördelad på 6 seminarier som omfattar 4 kursdagar vardera (torsdag – söndag). Mellan varje seminarium finns en workshop på 2 dagar (lördag – söndag) där fokus läggs på praktisk träning på hundar och där även en del ny kunskap tillkommer.

Mellan varje seminarium ska hemuppgifter genomföras och skriftligt redovisas inför nästkommande seminarium.

Kursen avslutas med en examination, både teoretisk och praktisk. För att godkännas som Examinerad Kraniosakral Terapeut krävs att du har godkänt på muntlig och skriftlig examen, deltagit i samtliga seminarier och workshops samt redovisat samtliga hemuppgifter.

Du bör ha en god hundvana för att påbörja utbildningen.

Seminarium 1

Det första seminariet handlar om grunderna i kraniosakral terapi, vad det innebär, vad som händer i kroppen och hur vi närmar oss djuren med ett terapeutiskt syfte. Vi börjar behandla bogar och framben.

Seminarium 2

Midline som struktur, symbol och funktion. Vi behandlar bröstrygg och ländrygg i sektioner samt kotorna individuellt. Respiratoriska diafragman och dess fästen. Vi börjar titta på kraniet.

Seminarium 3

Bäcken och pelviska diafragman. Kopplingen mellan ryggrad och bäcken. Fortsättning kraniet.

Seminarium 4

Bakben, höftleder och hasleder samt andra viktiga strukturer i bakbenen. Fortsättning på kraniets olika delar.

Seminarium 5

Halskotorna och kraniets koppling till ryggraden. Centrala nervsystemets olika membran och hjärnan venösa sinussystem. Hur nerverna fungerar.

Seminarium 6

Fortsättning på kraniets delar. Lymfsystemet. Sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Vårt inre universum, kroppens självläkningsförmåga.

Examen

Diplomerad Kraniosakral Terapeut

Du ska ha genomfört det som krävs ovan för att bli examinerad. Vidare krävs godkänd basmedicinutbildning hund samt godkänd basmedicinutbildning human 30 poäng eller motsvarande samt en redovisning av 50 hundbehandlingar, varav 5 ska beskrivas ingående.

När jag påbörjade min utbildning inom kraniosakral terapi hade jag ingen aning om vilken resa som startat. Den resan kom framförallt att handla om min egen utveckling. Att få möjlighet att assistera en individ till att hitta sin egen läkning och vägen tillbaka till hälsa är och kommer alltid att vara magiskt.

Utbildningarna på Apelgården är unika. De håller en oerhört hög kvalitet som vilar på den senaste forskningen, en stor kunskap, en lång erfarenhet och stor ödmjukhet. Det Caroline har skapat och står för är unikt.

På Apelgården påbörjat man sin ks-terapeututbildning på hund eller häst innan man får utbilda sig inom human. Detta för att djuren lär oss att lyssna! De gör oss till bättre och mer ödmjuka lyssnare.

Jag är så tacksam över att jag hittade till Apelgården och Caroline. Det förändrade mitt liv för alltid.

Frida Taipale, tidigare kursdeltagare.

Frida T med hundar.jpg
DSC_0124.JPG

Jag upplever att hundar reagerar ganska olika på Kraniosakral Terapi-behandling. Åtminstone under de första behandlingarna. Flera hundar accepterar behandlingsformen direkt och njuter avslappnat från första stund. Andra behöver vänja sig vad behandlingsformen innebär. De kan tycka det är lite underligt att det händer saker i deras kropp, fastän en person bara håller sina händer i olika positioner, med mycket lätt beröring. De kan bli lite fundersamma och vill inte öppna sig innan man förtjänat deras tillit. När de accepterat behandlingsformen känns de väldigt tacksamma, så länge man lyssnar och känner av hur mycket de vill dela med sig. Låter man hunden bestämma tempot och djupet på behandlingen kan man åstadkomma oändligt mycket.

 

Kraniosakral Terapi fungerar inte enbart för fysiska besvär/trauman. Stressade, hyperaktiva och rädda hundar kan få mycket hjälp av behandlingsformen.Om man ska jämföra Kraniosakral Terapi med tex traditionell massage, upplever jag att man inte behöver behandla lika ofta med Kraniosakral Terapi och det är en mjukare form av behandling, men ändå djupare, där hunden bestämmer villkoren till 100%. En behandlingsform som genomsyrar tacksamhet och hälsa både för hund och terapeut.

Martin, tidigare elev nu eximinerad kraniosakral terapeut

Kursdatum

2023

KS I 7-10 December. WS I 27-28 januari december 

2024

KS II 7-10 mars. WS II 18-19 maj 

KS III 27-30 juni. WS III 14-15 september 

KS IV 17-20 oktober. WS IV 30 november - 1 december

Datum för kurs V och VI meddelas senare. 

Svart hund
bottom of page