top of page
övning.jpg

Funktionell Basmedicin anmälan

Du kommer i samband med anmälan att få uppgifter om vilken litteratur du behöver inhandla. Vid kursstart får du hemuppgifter och läsanvisningar inför det första seminariet. Räkna med att avsätta ett någon timme per dag för att läsa in litteraturen. När du kommer till det första seminariet är syftet med instuderingsfrågor och hemuppgifter att du ska vara orienterad i hundens anatomi. Detsamma gäller för de övriga seminarierna.

Om inte annat anges hålls träffarna på Apelgården (Mjörn, Tjörn). Vill du boka boende och mat gör du detta i god tid inför seminariet.

När vi tagit emot din anmälan samt anmälningsavgift och bekräftat den, är den bindande och kan endast brytas mot uppvisande av läkarintyg.

Välj hur resterande kursavgift ska betalas enligt nedan. Detta gäller även om du själv väljer att inte fullfölja kursen. Vid sjukdom eller förhinder från din sida gör vi alltid vårt bästa för att lösa det så att du kan fullfölja kursen vid ett senare tillfälle.

Du är själv ansvarig för att se över dina försäkringar så att dessa är gällande vid arbete med djur. Vi tar inget ansvar för eventuella olyckshändelser som kan inträffa under eller efter studietiden.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. Inga kostnader utgår då för dig.

 

Med din anmälan godkänner du ovanstående kursbestämmelser.

bottom of page