top of page
Kranio-horse-02353.jpg

Kraniosakral terapeut häst

En kursserie i kraniosakral terapi för häst är fördelad på 6 seminarier som omfattar 4 kursdagar vardera (torsdag – söndag). Mellan varje seminarium finns en workshop på 2 dagar (lördag – söndag) där fokus läggs på praktisk träning på hästar och där även en del ny kunskap tillkommer.

 

Mellan varje seminarium ska hemuppgifter genomföras och skriftligt redovisas inför nästkommande seminarium.

Kursen avslutas med en examination, både teoretisk och praktisk. För att godkännas som Examinerad Kraniosakral Terapeut krävs att du har godkänd muntlig och skriftig examen, deltagit i samtliga seminarier och workshops samt redovisat samtliga hemuppgifter.

Du bör ha en god hästvana för att påbörja utbildningen.

Seminarium 1

Det första seminariet handlar om grunderna i kraniosakral terapi, vad det innebär, vad som händer i kroppen och hur vi närmar oss djuren med ett terapeutiskt syfte. Vi börjar behandla bogar och framben.

Seminarium 2

Midline som struktur, symbol och funktion. Vi behandlar bröstrygg och ländrygg i sektioner samt kotorna individuellt. Respiratoriska diafragman och dess fästen. Vi börjar titta på kraniet.

Seminarium 3

Bäcken och pelviska diafragman. Kopplingen mellan ryggrad och bäcken. Fortsättning kraniet.

Seminarium 4

Bakben, höftleder och hasleder samt andra viktiga strukturer i bakbenen. Fortsättning på kraniets olika delar.

Seminarium 5

Halskotorna och kraniets koppling till ryggraden. Centrala nervsystemets olika membran och hjärnan venösa sinussystem. Hur nerverna fungerar.

Seminarium 6

Fortsättning på kraniets delar. Lymfsystemet. Sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Vårt inre universum, kroppens självläkningsförmåga.

Examen

 

Diplomerad Kraniosakral Terapeut

Du ska ha genomfört det som krävs ovan för att bli examinerad. Vidare krävs godkänd basmedicinutbildning häst samt godkänd basmedicinutbildning human 30 poäng eller motsvarande samt en redovisning av 50 hästbehandlingar, varav 5 ska beskrivas ingående.

Jag är så tacksam att genom kraniosakral terapi öppnat dörren till att kunna hjälpa så många hästar och hästägare. Mitt liv har berikats och jag vill bara lära mig mer, och ännu mer. Utbildningen är inspirerande och utvecklande med en lärare som frikostigt delat med sig av sin kunskap.

Pernilla Starke, tidigare kursdeltagare. 

10314615_336690263166959_830406084461204
Kranio-horse-02317 (1).jpg

Kursdatum

2021

KS I 28–31 oktober

 

2022

WS I 08–09 januari

KSII 17–20 mars

WSII 02–03 april

KS III 09–12 juni

WSIII 03–04 september

KS IV 17–20 november

2023

WS IV 21–22 januari

KSV 16–19 mars

WS V 27–28 maj

KSVI 07–10 september

WS VI 13–16 oktober - Examination

Nästa kursstart 

2023

KS I 12 – 16 januari

WS I 04–05 mars

KS II 19–21 juni

WS II 19 – 20 augusti

KS III 05 – 08 oktober

WS III 25–26 november

 

 

2024

KS IV 29 feb -03 mars

WS IV 11–12 maj

KS V 29 augusti – 01 september

KS VI meddelas senare

WS VI meddelas senare

Examination meddelas senare

bottom of page