hovar.jpeg

Funktionell Basmedicin häst

Distansstudier under ca 11 månader med obligatoriska kursträffar vid tre tillfällen (3+4+4 dagar).

Vid dessa träffar föreläser ledande veterinärer och andra specialister inom sitt ämnesområde. I god tid inför kursträffarna får du hem instuderingsuppgifter och läsanvisningar. Du får även instuderingsfrågor och hemuppgifter att besvara och skicka in.

EXAMINATION

Varje kursträff inleds med ett skriftligt prov. Efter den tredje kursträffen får du en individuell hemuppgift som ska redovisas skriftligt.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs när du deltagit i på alla kursträffar, fått godkänt på inlämningsuppgifter, skriftliga prov och din individuella uppgift.

FÖRSTA TRÄFFEN

 •  Hästens rörelseapparat

 •  Anatomi, fysiologi och patologi

 •  Biomekanik

ANDRA TRÄFFEN

 • Foder, matsmältning, näringslära

 • Hästens tänder, bett och huvudlag

 • Hästens sjukdomar

 • Hovar och hovrelaterade sjukdomar

TREDJE TRÄFFEN

 • Etologi

 • Beteende och beteendeproblem

 • Hästens utrustning

 • Träningsfysiologi

 • Hästen i rörelse

FÖR VEM?

Du har hästar som hobby eller arbetar med dem professionellt. Utbildningen har en funktionell inriktning för att du ska kunna omsätta kunskap i praktisk handling. För dig som läser till kraniosakral terapeut häst är den här utbildningen rekommenderad. Den kommer att sträka dig i din terapeutroll.

Utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng men har ingen formell koppling till högskola eller universitet.

 

KURSANMÄLAN För kursstart och anmälan gå till fliken Kursanmälan 

Har varit en mycket givande och trevlig grupp människor på basmedicinkursen, god stämning, bra föreläsare. Är imponerad över att ni fått ihop en så genomtänkt kurs.

Jag har fått mycket med mig hem att fundera på och en hel del som jag vill ändra på. Många aha-upplevelser! Sorgligt att inse att en

del av det som nu känns så självklart var nytt för mig många års erfarenhet till trots.

Verkligen lärorikt för alla som håller på med hästar. Fantastisk miljö, superb mat och inspirerande föreläsare. Jag åker hem fylld av energi och ny kunskap

Jag är utbildad equiterapeut och har arbetat några år med att behandla hästar. Är positivt överraskad av hur mycket den här utbildningen har tillfört mig.

Omdömen från tidigare kursdeltagare. 

fika.jpeg
uppmärksamma_elever.jpg

Kursdatum

2020

Kursstart 25 oktober

 

Träff 1 26 – 29 nov

2021

Träff 2 22 – 25 april

Träff 3 16 – 19 sept.

 

Inlämning av Examensarbete senast 17 oktober

Nästa kursstart

2021

Träff 1 19 – 22 augusti

Träff 2 09 -12 december

2022

Träff 3 5 -8 maj