top of page
hovar.jpeg

Funktionell Basmedicin häst

Distansstudier under ca 11 månader med 3 obligatoriska kursträffar. Vid dessa träffar föreläser ledande veterinärer och andra specialister inom sitt ämnesområde. I god tid före kursträffarna får du hem instuderingsfrågor att besvara och skicka in. Instuderingsfrågorna gör dig mer förberedd för utvecklande diskussioner när vi träffas.

EXAMINATION

Varje kursträff inleds med ett skriftligt prov (utom den första). Efter den tredje träffen får den en individuell uppgift som ska redovisas skriftligt. Träffarna är 4 dagar/tillfälle.

Kursintyg delas ut efter avslutad kurs när du deltagit på alla kursträffar, fått godkänt på inlämningsuppgifter, skriftliga prov och din individuella uppgift.

FÖRSTA TRÄFFEN

· Hästens rörelseapparat

· Anatomi, fysiologi och patologi

· Biomekanik

Vi lägger stort fokus på att förstå biomekaniken och hur rörelseapparaten ser fungerar. Ofta söker vi problem men vi kommer också att titta på det friska. Vår utgångspunkt är det som hästen ”berättar” genom kroppshållning och andra signaler.

 

ANDRA TRÄFFEN

Vår fokus för den här träffen är funktionsmedicin. Varför uppstår störningar? Vad är det som kan bidra till nedsatt hälsa, fysiskt och mentalt? Hur kan vi bidra till bättre hälsa?

· Näringslära, foder och matsmältning

· Sjukdomar och orsaker

· Hästens munhåla, tänder, bett och huvudlag

· Hovens betydelse för hästens hälsa

 

TREDJE TRÄFFEN

· Hästens utrustning, sadel, sele, gjord, vojlock m.m.

· Träningsfysiologi och rehab

· Hästens rörelse

· Etologi och träning utan rädsla

Har varit en mycket givande och trevlig grupp människor på basmedicinkursen, god stämning, bra föreläsare. Är imponerad över att ni fått ihop en så genomtänkt kurs.

Jag har fått mycket med mig hem att fundera på och en hel del som jag vill ändra på. Många aha-upplevelser! Sorgligt att inse att en

del av det som nu känns så självklart var nytt för mig många års erfarenhet till trots.

Verkligen lärorikt för alla som håller på med hästar. Fantastisk miljö, superb mat och inspirerande föreläsare. Jag åker hem fylld av energi och ny kunskap

Jag är utbildad equiterapeut och har arbetat några år med att behandla hästar. Är positivt överraskad av hur mycket den här utbildningen har tillfört mig.

Omdömen från tidigare kursdeltagare. 

fika.jpeg
uppmärksamma_elever.jpg

Kursdatum

Träff 1                                        14 -17 september 2023

Träff 2                                        18 - 21 januari 2024

Träff 3                                        22 - 25 augusti 2024

 

Inlämningsuppgift:                        15 september 2024

Nästa kursstart 2025 mer info kommer 

bottom of page