Kraniosakral Terapi

Kraniosakral terapi är en internationellt väletablerad behandlingsmetod som utvecklats ur osteopatin. Behandlingen är mjuk och varsam där syftet är att hjälpa kroppens förmåga till självläkning. Spänningar och blockeringar släpper och leder till att ben, leder, muskler och organ kan återgå till normalt läge och optimal rörelse.

För en kraniosakral terapeut har begreppet fascia alltid haft en central betydelse. Idag bekräftas genom forskning att fascian fungerar som ett nätverk med påverkan och kontakt in i minsta cell. Tänk dig att kroppens fascia är som ett spindelnät – det hänger ihop utan början eller slut. Det håller alla delar på plats och om det skadas får det betydelse även för andra delar än det skadade. Obalanser i kroppen skapas av både yttre och inre trauman.

Kraniosakral terapi upplevs som mycket behagligt av både människor och djur. Terapeuten är tränad i att lyssna in kroppens flöden med sina händer och i att assistera dem tillbaka till friskare läge med lätta kontakter och tekniker. Den biodynamiska behandlingsformen är fjäderlätt och otvingade. Det leder till hälsa och ökat välbefinnande.

Den icke-tvingande behandlingen gör den extra lämplig för t ex behandling av olika typer av stress och trauma. För djur innebär detta ofta en väg bort från blockeringar i form av själsliga trauman och upplevelser. Behandlingen sker utifrån individens förutsättningar och tempo vilket betyder att en första och andra behandling kan handla om att etablera relation och förutsättning för behandling.

De latinska namnen kranium och sacrum har gett namn åt metoden. En KS-terapeut har detaljerade kunskaper om bl.a. anatomi, fysiologi och fascia.

Ksbehandling

Människa

Vad kan behandlas/lindras?

 • Spänningar och smärtor i käkled
 • Spänningar/smärta i nacke, rygg och höfter
 • Sneda bäcken och funktionell benlängdsskillnad
 • Led- och muskelvärk
 • Huvudvärk/migrän
 • Stressrelaterade åkommor på såväl fysisk som psykisk nivå
 • Utmattning och depression
 • Musarm, frozen shoulder
 • Foglossning/ bäckenproblematik efter förlossning
 • Underlättar vid autoimmuna sjukdomar som t ex fibromyalgi, reumatism

Behandlingen utförs på behandlingsbänk. Du är påklädd under behandlingen. Bekväma och löst sittande kläder rekommenderas.

Endast manuella tekniker med fjäderlätt kontakt av terapeutens händer. Inga manipulationer eller tvingande metoder förekommer. Allt sker på dina individuella villkor och i den takt som passar dig.

Ett behandlingstillfälle tar ca en timme och då ges det också tid till beskrivning av sjukdomshistorien. Vid en pratstund efter behandlingen ges en förklaring, prognos och rekommendation.

 

Häst

Ta gärna in hästen en stund innan vi bokat att jag kommer. Den första behandlingen tar 60 – 75 minuter. Du ska förklara problemet, vi tittar gemensamt på hästen, hur den rör sig, hur den ställer upp sig m.m.

Normalt brukar en förändring hos hästen visa sig efter 3 – 4 behandlingar men det är väldigt individuellt och beror på vad problemet är och hur länge hästen har haft problemet.

Låt gärna din häst få en kraniosakral behandling då och då i förebyggande syfte. Det ger hästen bättre förutsättningar att prestera det du önskar. Med den kraniosakrala behandlingens unika metoder att arbeta via kroppens fascia når man mycket djupare än med t ex traditionell massage.

En kraniosakral behandling upplevs som väldigt avslappnande och avstressande. Ofta hamnar klienten automatiskt i alfa-vågor (8 – 13 HZ) under behandlingen, ett tillstånd av avslappnat fokus som man strävar efter i meditation.

När spänningar i kroppen som hindrar hälsa och välmående släpper kan cirkulation och flöde öka i den specifika vävnaden som behandlas men också i hela kroppen.

Vad kan behandlas/lindras?

 • Rörelsestörningar: rör sig orytmiskt, går på dubbla spår, arbetar olika i vänster och höger varv, hoppar snett över hinder, har svårt att ställa upp sig lika på alla fyra hovarna, svårare att fatta galopp åt ett håll, drar snett i vagnen m.m.
 • Humörsförändringar: blir lättare stressad och nervös, deprimerad och ovillig att arbeta, sur vid sadling/selning/borstning/betsling/sadeltvång
 • Behandlad för skador: sekundära hältor eller ryggproblem kan uppstå och finnas kvar efter att den ursprungliga skadan läkt ut. Symptomen är ofta små till en början med problemen ackumuleras och kan så småningom leda till nya skador.
 • Smärtor i käkled, nacke, rygg, bäcken
 • Sned i nacke, bogar, bäcken
 • Musklar sig dåligt eller ojämnt, muskelkramper, spända muskler
 • Dålig cirkulation, svullnader, gallor pga. dåligt lymfdränage
 • Diffusa problem
 • Drabbas ofta av infektioner
 • Akuta trauman: hästen går omkull, reser sig och slår runt, rullat fast i boxen, gått över bommen i transporten

En kraniosakral behandling ersätter inte veterinärmedicinsk vård. Vid akut skada eller hälta skall hästen i första hand veterinärundersökas.

Caroline Monthelie är examinerad kraniosakral terapeut och behandlar människor, hästar och hundar. På Apelgårdens Kraniosakrala Utbildningar, utbildar Caroline blivande kraniosakrala terapeuter för hund och häst.

 

Hund

Våra hundar är känsliga djur som påverkas av många saker i sin omgivning.

Den kraniosakrala terapins mjuka behandlingsform tillsammans med att den är icke- tvingande passar djuren väl.

Om hunden har haft dåliga erfarenheter kan det ta ett eller fler tillfällen för hunden att bjuda in till behandling. Vi tvingar oss aldrig på något djur.

Vad kan behandlas/lindras?

 • Diffusa problem som humörsvängningar eller tillbakadragande
 • Bogar
 • Armbågar
 • Hältor
 • Höfter
 • Beteende som ändrats
 • Hormonförändringar
 • Nackproblem
 • Åksjuka
 • Rörelsestörningar som t.ex. passgång

När är det olämpligt att behandla?

 • Feber
 • Pågående infektion
 • Graviditet
 • Epilepsi
 • Stroke
 • Cancerbehandling

Vid vaccinationer bör du vänta två veckor och detsamma gäller för djur som avmaskats eller vaccinerats.

Nyheter

Design av Merreklam