Kursansvarig lärare

Caroline Monthelie

Hästfysioterapeut och kraniosakralterapeut för människa, hund och häst. Behandlar gärna ekipage, dvs. dig och ditt djur.

Utbildningar inom Kraniosakral Terapi:

Kraniosakral terapi häst – Stillness Institute

Kraniosakral terapi människa – Bröderna Tranberg

Basmedicin häst – Stillness Intitute/Apelgården

Basmedicin människa – Högskolan Kristianstad/Arcanum

Biodynamisk kraniosakral terapi – Bröderna Tranberg

Biodynamiskt inriktade fördjupningskurser – Michael Kern, Craniosacral Educational Trust | Katherine Ukleja, Body Intelligence

Övrig utbildning häst:

Diplomerad Hästfysioterapeut – Naturmedicinska Hälsoinstitutet

Hästens rörelseapparat – SLU

Hästens utfodring – SLU

Övrig utbildning:

Psykologlinjen – Göteborgs Universitet

Medicin – Läkarlinjen Göteborgs Universitet (avbruten utbildning)

Bachelor och Master of Science med inriktning – Springfield College på Human Resource Management

Yrkeserfarenhet:

I unga år inom sjukvård och resebransch. Var i valet och kvalet psykolog eller läkare? Påbörjade utbildningarna, men fullföljde inte. Det blev istället många år som managementkonsult i näringslivet med inriktning på service management, ledarskap och utveckling av företag och organisationer. Samarbetat mycket med professorerna Christian Grönroos och Evert Gummesson, pionjärer inom service managementområdet. Caroline skapade modeller för mätning och utveckling av kund- och medarbetarlojalitet som användes i många företag under 80-  90- och 2000-tal. Varit lärare på IHM under många år. Gästföreläsare på Handelshögskolan i Göteborg, Stockholm Universitet (FEK) och Hanken (Handelshögskolan i Helsingfors)

De senaste tio åren har Caroline helt arbetat som terapeut.

kursansvarig-larare

Nyheter

Design av Merreklam