Utbildning Kraniosakral Terapi

En kursserie i kraniosakral terapi för häst är fördelad på 6 seminarier som omfattar 4 kursdagar vardera (torsdag – söndag). Mellan varje seminarium finns en Workshop på 2 dagar (lördag – söndag) där fokus läggs på praktisk träning på hästar men där även en del ny kunskap tillkommer.

Mellan varje seminarium ska hemuppgifter genomföras och skriftligt redovisas inför nästkommande seminarium.

Kursen avslutas med en examination, både teoretisk och praktisk. För att godkännas som Examinerad Kraniosakral Terapeut krävs att du har deltagit i samtliga seminarier och workshops samt redovisat samtliga hemuppgifter.

Du bör ha en god hästvana för att påbörja utbildningen.

Seminarium 1

Det första seminariet handlar om grunderna i kraniosakral terapi, vad det innebär, vad som händer i kroppen och hur vi närmar oss djuren med ett terapeutiskt syfte. Vi börjar behandla bogar och framben.

Seminarium 2

Midline som struktur, symbol och funktion. Vi behandlar bröstrygg och ländrygg i sektioner samt kotorna individuellt. Respiratoriska diafragman och dess fästen. Vi börjar titta på kraniet.

Seminarium 3

Bäcken och pelviska diafragman. Kopplingen mellan ryggrad och bäcken. Fortsättning kraniet.

Seminarium 4

Bakben, höftleder och hasleder samt andra viktiga strukturer i bakbenen. Fortsättning på kraniets olika delar.

Seminarium 5

Halskotorna och kraniets koppling till ryggraden. Centrala nervsystemets olika membran och hjärnan venösa sinussystem. Hur nerverna fungerar.

Seminarium 6

Fortsättning på kraniets delar. Lymfsystemet. Sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Vårt inre universum, kroppens självläkningsförmåga.

Examen

Diplomerad Kraniosakral Terapeut

Du ska ha genomfört det som krävs ovan för att bli examinerad. Vidare krävs godkänd basmedicinutbildning häst samt godkänd basmedicinutbildning human 30 poäng eller motsvarande samt en redovisning av 50 hästbehandlingar, varav 5 ska beskrivas ingående.

Nyheter

Design av Merreklam